ΟΤΕ Δημόσιο ΟΤΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΒΟΛΟΥ Στη Βουλή η απελευθέρωση των ΚΤΕΛ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΒΟΛΟΥ Κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή, το νομοσχέδιο με τον τίτλο «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών- Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες……

Στη Βουλή η απελευθέρωση των ΚΤΕΛ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΒΟΛΟΥ Κατατέθηκε το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών

Κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή, το νομοσχέδιο με τον τίτλο «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών- Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις», Δικηγοροι εργατολογοι βολου βάσει του οποίου προβλέπεται η πλήρης απελευθέρωση των ΚΤΕΛ.

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών, επέρχονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον σχεδιασμό, Δικηγοροι εργατολογοι βολου την οργάνωση, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΒΟΛΟΣ τις διαδικασίες ανάθεσης, και την παροχή των δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών της χώρας. Οι αλλαγές που θεσπίζονται, δικηγοροι βολος προσαρμόζουν το θεσμικό πλαίσιο των υπεραστικών στις διατάξεις του Κανονισμού της ΕΕ 1370, σύμφωνα με τον οποίο ως τον Δεκέμβριο του 2019 θα πρέπει να έχει γίνει η εναρμόνιση με τις διαδικασίες του Κανονισμού, δηλαδή απελευθέρωση της αγοράς των ΚΤΕΛ.

Ειδικότερα, δικηγοροι βολος σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, θα επιτρέπεται οι φορείς να επιλέγουν ελεύθερα την εταιρική μορφή οργάνωσης των σχετικών επιχειρήσεων, με την πρόθεση να δημιουργηθούν οικονομικώς βιώσιμα εταιρικά σχήματα, σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται τρεις κατηγορίες γραμμών:

Οι γραμμές αποκλειστικού έργου, δηλαδή εκείνες στις οποίες ο ανάδοχος εξασφαλίζει την αποκλειστικότητα εκτέλεσης έργου στις συγκεκριμένες γραμμές χωρίς ανταγωνισμό. Εδώ, ο ανάδοχος αναλαμβάνει κατ’ αποκλειστικότητα να εκτελεί το έργο, δικηγοροι βολος χωρίς ανταγωνισμό, σε όλες τις υπεραστικές γραμμές μιας γεωγραφικής ενότητας, που αποτελούν ένα δίκτυο γραμμών, κατόπιν δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού.

Οι άγονες γραμμές, δικηγοροι βολος δηλαδή εκείνες για τις οποίες ο ανάδοχος εξασφαλίζει την αποκλειστικότητα εκτέλεσης έργου και ταυτόχρονα -λόγω μικρού οικονομικού ενδιαφέροντος- και επιδότηση ( Αποζημίωση). Στην κατηγορία αυτή, όπου το οικονομικό ενδιαφέρον είναι πιο μειωμένο, προβλέπεται για τον ανάδοχο και αποκλειστικό δικαίωμα και Αποζημίωση (επιδότηση) ταυτόχρονα, δικηγοροι βολος καρακωστα κατόπιν δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, στα πρότυπα της αεροπλοΐας. Σε αυτήν εμπίπτουν και πολλές νησιωτικές περιοχές.

Και τέλος, δικηγοροι βολου οι γραμμές ελεύθερης επιλογής. Στην τρίτη κατηγορία εμπίπτουν οι γραμμές μεγάλου εμπορικού ενδιαφέροντος, όπου, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΒΟΛΟΣ οποιοσδήποτε τηρεί τις προϋποθέσεις, θα μπορεί να εκτελεί δρομολόγια ή να προτείνει και να εκτελεί νέα δρομολόγια, αρκεί να μην προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό στις λοιπές γραμμές.

Σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του νέου συστήματος υπεραστικών επιβατικών μεταφορών θα διαδραματίζει η ανεξάρτητη Αρχή «Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών (ΡΑΕΜ)», δικηγοροι βολος καρακωστα η οποία θα καθορίζει τις γραμμές του δικτύου των δημοσίων υπεραστικών μεταφορών επιβατών που θα επιδοτούνται, αλλά και το ποσό με το οποίο θα επιχορηγούνται. Πιο συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες της Αρχής θα είναι:

– Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των περιφερειών, θα καθορίζει τις γραμμές του δικτύου των δημόσιων υπεραστικών μεταφορών επιβατών.

– Θα αποφασίζει για τη χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ή και επιδότησης.

– Θα ορίζει τους γενικούς κανόνες διενέργειας των διαγωνισμών.

– Θα θέ ΤΕΙ τους γενικούς όρους των συμβάσεων με τους αναδόχους και θα παρακολουθεί την εκτέλεσή τους.

– Θα καθορίζει το ανώτατο όριο χρέωσης των επιβατών και το ύψος της εκάστοτε επιδότησης από το Δημόσιο.

– Θα χορηγεί τις άδειες των γραμμών «ελεύθερης επιλογής» και θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους, και τέλος θα καθορίζει τους γενικούς κανόνες για τις απευθείας αναθέσεις υπεραστικών μεταφορών επιβατών, καθώς και τους βασικούς όρους των σχετικών συμβάσεων.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη διάρκεια συμβάσεων ανάθεσης αυτές έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των οκτώ ετών και να υπερβαίνει τα δέκα έτη. Ωστόσο, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής θεσπίζονται κανόνες για τα επιμέρους κριτήρια, με βάση τα οποία, είναι δυνατή η πρόβλεψη για παράταση του συμβατικού χρόνου διάρκειας των συμβάσεων με τους αναδόχους μέχρι του 50% του συμβατικά ορισμένου χρόνου.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΒΟΛΟΥ Εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ επιτέθηκαν στον Πρ.Παυλόπουλο

Μπουκάλια με νερό εκσφενδόνισαν διαδηλωτές εναντίον του πρώην υπουργού Εσωτερικών – Ο κ. Παυλόπουλος βρισκόταν στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με την οδό Μέρλιν

Στόχος των εργαζομένων στην μεταλλευτική βιομηχανία ΛΑΡΚΟ έγινε ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος.

Οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ διαδήλωναν έξω από τη Βουλή και όταν εντόπισαν τον κ. Παυλόπουλο επιτέθηκαν εναντίον του καθυβρίζοντας τον με σκαιούς χαρακτηρισμούς. Ορισμένοι μάλιστα εκσφενδόνισαν εναντίον του μπουκάλια με νερό.

<iframe src="http://c DNApi.kaltura.com/p/787781/sp/78778100/embedIframeJs/uiconf_id/12749501/partner_id/787781?iframeembed=true&playerId=kaltura_player_1378813378&entry_id=0_125xf6ga&flashvars[akamaiHD.loadingPolicy]=preInitialize&flashvars[akamaiHD.asyncInit]=true&flashvars[streamerType]=hdnetwork” allowfullscreen=”” webkitallowfullscreen=”” mozallowfullscreen=”” style=”width: 640px; height: 480px;” itemprop=”video” itemscope=”” itemtype=”http://schema.org/VideoObject” frameborder=”0″ height=”480″ width=”640″>

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”name” content=”Εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ επιτέθηκαν στον Πρ.Παυλόπουλο”&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”description” content=””&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”duration” content=””&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”thumbnail” content=””&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”width” content=”640″&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”height” content=”480″&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

ΔΟΕ: Δεν υπάρχουν λεφτά ούτε για κιμωλίες

Οι δάσκαλοι ζητούν να δοθεί άμεσα λύση στα με γάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν – Γ.Μιχελάκης: Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και την 4η δόση της επιχορήγησης

Άμεση λύση στα με γάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια εκπαίδευση και τα οποία απειλούν να τινάξουν στον «αέρα» τη νέα σχολική χρονιά, που ξεκινάει αύριο, ζήτησαν οι δάσκαλοι από τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, με τον οποίο συναντήθηκαν σήμερα.

Το Δ.Σ.της ΔΟΕ ανέφερε με λεπτομέρειες όλα τα ανοικτά «μέτωπα» που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί με το άνοιγμα των σχολείων, όπως είναι η υπολειτουργία των σχολικών επιτροπών και η αδυναμία τους λόγω της υποχρηματοδότησης να εκπληρώσουν τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους (θέρμανση, πληρωμή λογαριασμών ΟΤΕ, ΔΕΗ, αγορά κιμωλιών και αναλώσιμων, κ.α.), η απουσία καθαριστριών, σχολικών τροχονόμων και σχολικών φυλάκων από τα σχολεία, η μετακίνηση των μαθητών και οι πειθαρχικές διατάξεις που «προκαλούν διωγμούς και αδικία».

Από την πλευρά του, ο κ. Μιχελάκης ανέφερε, σύμφωνα με την Ομοσπονδία ότι σε ό,τι αφορά τις λειτουργικές δαπάνες έχει διατεθεί από το υπουργείο Εσωτερικών το ποσό των 21,4 εκατ. ευρώ και ότι θα γίνει προσπάθεια για χορήγηση της 4ης δόσης της επιχορήγησης.

Για το θέμα των καθαριστριών δήλωσε πως έχει κατατεθεί τροπολογία στο νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο που προβλέπει την παράταση των συμβάσεων για δυο χρόνια, ενώ παράταση συμβάσεων ανακοίνωσε και για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών μέχρις ότου γίνει η προκήρυξη για νέες συμβάσεις.

Για το θέμα των σχολικών φυλάκων αναφέρθηκε στην πρόσληψη 3.800 φυλάκων μέσω κονδυλίων του ΕΣΠΑ, ενώ για τους σχολικούς τροχονόμους δήλωσε ότι έχει διατεθεί έ<a href="http:/ ΑστυνομίαΑστυνομίας σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ύπαρξη σχολικού τροχονόμου.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΒΟΛΟΥ

source: http://www.newsbeast.gr/politiki/arthro/580447/sti-vouli-i-apeleutherosi-ton-ktel-/




ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΒΟΛΟΥ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *